Çocukların beden ve ruh salığı…

indir (21)

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, çocukların beden ve ruh sağlıklarının korunması gerektiğini söyledi…

“Çocuk hakları anayasal temele kavuşturulmuştur”

“Güçlü aile bağları, çocuklarımız için en değerli kazanımdır”

Ana ve babanın çalışma hayatında birlikte çalışmaya başlaması ile çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik çalışmaların daha da önemli hale geldiğini ifade eden Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, “Günümüzde çocuklarımızın hakları anayasal bir temele oturtulmuştur. Yine 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesine Türkiye de imza atmıştır. Fakat bir çocuğun zihinsel ve bedensel gelişiminde en önemli etken sıcak bir aile ortamıdır” dedi.

Nüfusun yaşlanmaya başlamasına rağmen Türkiye’de çocuk ve genç nüfusun gelişmiş ülkelere göre daha iyi konumda olduğunu belirten Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, “Türkiye’de çocuklar (18 yaş altı) toplam nüfusun yüzde 30’unu, gençler (15-24) ise, yüzde 16,6’lık bölümünü oluşturmaktadır. Ülkemizde 15-29 yaş grubundakilerin yüzde 31,4’ü eğitimde, yüzde 47,1’i işgücü piyasasında yer almaktadır. Gerek eğitimde, gerekse çalışma hayatında çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek hazırlama gibi bir mecburiyetimiz bulunmaktadır. Günümüzde çalışma hayatındaki ve aile yapısındaki değişimler sebebiyle, çocuklarımız birçok tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu tehlikelerin başında çocukların sıcak bir aile ortamından uzak kalması ve yalnızlaşması ile sonucu ortaya çıkan sıkıntılardır. Kitle iletişim araçlarının cep telefonlarına kadar inmesi sebebiyle kontrolsüz binlerce mesajla karşı karşı kalan çocuklarımız suç şebekelerinin ağına takılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun için çocuklarımızı ruhen ve bedenen korumamız ve onları bu tehlikelerden uzak tutmamız gerekmektedir. Çünkü çocuk yaşta suçluluğu önleyemediğimiz takdirde suç sarmal hale gelmektedir” şeklinde konuştu. Pakdil konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Günümüzde her çocuğun kaliteli bir eğitime erişim hakkı bulunmaktadır.  Eğitimin yönü ve niteliği ne kadar yüksek olursa toplumsal dinamiklerimiz de o kadar güçlü olur. Sürekli eğitim sayesinde çocuklarımız değişik bağımlılıklardan korunmuş olurlar.

Dağılan aileler sebebiyle ortada kalan çocuklar ise suça meyilli olmaktadır. Bu açıdan da aile kurumu çok önemlidir.  Toplumsal çözülme ailelerin dağılması ile başlar. Aile değerleri zayıflayınca ve aile dağılınca da toplumda suç oranları yükselir. Özellikle çocuklar aile bağları kopunca kendini dışarıda bulur ve kendi gibi çıkış yolu arayan bocalayan yaşıtlarıyla beraber hareket etmeye başlar. 

Çocuklar boşanma sürecindeki gerilimlerden büyük zarar görmektedir. Boşanma olayları sonucunda düzensiz aile ortaya çıkmakta ve bazı çocuklar suça yönelmektedir. Suç işlemeyenler ise topluma küskünlük içinde ve hüzünlü bir yaşam sürdürmektedir. Bir çocuğa yapılabilecek en önemli iyilik, aile yapısının maddi-manevi dinamiklerle desteklenmesi ve güçlendirilmesidir.” 

Çocukların kişisel gelişimine yönelik çalışmaların son derece önemli olduğuna vurgu yapan Nevzat Pakdil, “Çocukların iyi olma hallerini ve refahlarını destekleyici modeller geliştirmeliyiz. Çocuklarımızın iyi eğitim ve sağlık hizmeti almalarını sağlamalıyız. Gençlerimizin temel becerilerinin geliştirilmesi ile birlikte sanayideki iş gücü ihtiyacı da ortadan kaldırılmış olacaktır” diyerek açıklamasını tamamladı.indir (21)