Avrupa Birliği Delegasyonu…

indir (27)

Avrupa Birliği Delegasyonu

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Nevzat PAKDİL ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri Sayın Kadir Ramazan COŞKUN, 09.10.2012 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Sayın Francois NAUCODIE’i makamında kabul etti. Yaklaşık bir saat süren karşılıklı görüşmede çeşitli konular gündeme getirildi.
 
Görüşme sırasında Sayın PAKDİL özetle; Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine ilişkin kısa bir değerlendirme yaparak, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolunda yapması gereken çalışmaları başarıyla yerine getirdiğini ve halen devam etmekte olan tam üyelik süreci ile ilgili çalışmaların 24.Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde aynı hızla devam edeceğini belirtti. Bu süreçte gerek Avrupa Birliği ülkelerinin ve gerekse de Avrupa Birliği karar organlarının Türkiye’ye diğer aday ülkelerden farklı davrandıklarını sözlerine ekledi. Türkiye’nin tam üyelik yolunda Kopenhag ve Maastricht anlaşmaları temelinde önemli yol kat ettiğini fakat yaşanan olumlu gelişmelere rağmen gelinen aşamanın arzuladıkları noktada olmadığını söyledi.
 
Toplantının diğer önemli bir görüşme konusu olan genelde Ortadoğu’da ve özelde ise Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili Sayın PAKDİL; bölgede yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, sınırda yaşanan bu olaylara Türkiye’nin kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini, konu ile ilgili olarak Sayın Başbakan’ın ve diğer ilgili bakanlıkların yoğun mesai içerisinde olduklarını ifade etti. Devamında, Suriye’de yaşanan ve masum insanların ölümleriyle ilgili olarak uluslararası kamuoyunun sessiz kaldığını, Birleşmiş Milletlerin de üzerine düşen sorumluluk ve görevlerini tam anlamıyla yerine getiremediğini vurguladı.
 
Toplantıda Türk Parlamenterler Birliğinin, Avrupa Birliği ve diğer ilgili uluslararası kurumlarla ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi noktasında karşılıklı diyalog süreçlerinin geliştirilmesi temenni edildi.