Dünya Kadınlar Günü – 2005

TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI HASAN KORKMAZCAN’IN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE
 
8 Mart, kadın- erkek arasındaki  eşitsizliğin ortadan kaldırılması yönünde büyük bir mücadelenin başlangıcı olarak, bütün dünya için çok önemli bir tarihtir.
Kadınların,  eşit işe, eşit ücret almak için başlattıkları bu mücadele, zamanla her alana yayılmış ve kadınların tüm alanlarda erkeklerle eşit haklara sahip olması mücadelesinin başlangıcı olmuştur.
Büyük Atatürk’ün öncülüğünde ve milletimizin kadın-erkek, bütün fertlerinin eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan  Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kadın hakları konusunda da öncü bir konuma sahiptir.

1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ve 1934 yılında kabul edilen Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı ile ilgili kanun, dünyanın pek çok ülkesinden önce Türkiye’de kadınların toplumsal alana katılmasının yolunu açmıştır.

Yasal olarak kadınlarımız her türlü hakka sahip olmasına rağmen, gündelik hayatta bu hakların bilincinde olmayan birçok kadınımız vardır.  Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş yaşamına kadar pek çok alanda kadınlarımız hala çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Bu sorunların çözümünde devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra, gönüllü kadın kuruluşlarının gayretleri büyük önem taşımaktadır. Birliğimizde bu konuda geçen yıl  Kadın-Erkek Eşitliği Danışma Komisyonu oluşturmuş ve komisyon  kadın haklarının parlamento düzeyinde kısa yoldan ele alınması ve sonuçlandırılması yolunda çalışmalar yapmıştır.

Birlik olarak, son yıllarda kadınlarımızın bu yönde gittikçe artan gayretlerini memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz.

Dünya Kadınlar Günü’nü bu duygu ve düşüncelerle kutluyorum.
 
Hasan KORKMAZCAN
Genel Başkan