22. Dönem 4. Yasama Yılı Başlıyor – 2005

TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI HASAN KORKMAZCAN’IN TBMM’NİN YENİ YASAMA YILINA  BAŞLAMASI NEDENİYLE YAYINLADIĞI MESAJ

”Türk milletinin doğrudan temsil edildiği  ve bu yıl açılışının   85. yılını coşkuyla kutladığımız TBMM,  yarın 22. dönemin 4.  yasama yılına   başlıyor.

Demokrasimizin kalbi olan TBMM, dünyadaki tüm parlamentolar arasında çok büyük saygınlığa sahiptir. 

Bu meclis, devletin kurduğu bir Meclis değil, devlet kuran bir Meclis’tir. İşgal altındaki vatanın kurtarılmasına, ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu Meclis karar vermiştir. Kurtuluş Savaşını kazanan , Cumhuriyeti kuran, devrimleri gerçekleştiren, Atatürk ilkelerini demokratik ve laik bir hukuk devletinin Anayasası konumuna getiren bu Meclis’tir.  Bu Meclis, hem savaş kazanıp gazi olmuş, hem de kendi devletini çağdaş dünyaya kazandırarak özgürlükten yoksun uluslara örnek teşkil etmiştir.

Bugün 22. dönem olarak yasama ve denetim  görevlerini üstlenen bugünkü Meclisimiz 85 yıl önceki Meclis’in her bakımdan mirasını ve sorumluluğunu taşımaktadır. O Meclis’i oluşturan üyelerin çocukları ve torunları, şimdi yüceliğinden ve ulusal bilincinden hiçbir şey kaybetmemiş bu çatı altında görev başındadırlar. Bizce, bugünkü görevin niteliğinde de bir değişiklik yoktur. Nasıl ki o meclis, savaş kazanmış olmaktan devlet kurmaya kadar her çeşit sorunun çözümünü gerçekleştirmişse, bu Meclis’te bugün ülkeyi saran, büyük bir halk kesimini karamsarlığa iten ve çözülemez  görünen tüm iç ve dış sorunların üstesinden gelecektir, gelmek zorundadır.

Meclisimizin görev zeminini ; ulusal kültürümüz , coğrafyamız , engin tarihimiz ve tarih boyunca insanlık ailesine karşı taşıdığımız yüksek sorumluluk bilincimiz oluşturmaktadır. TBMM’nin her üyesi ; insan hak ve özgürlüklerini temel alan ve demokratik , laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak gelecek kuşaklara aktarmaya yeminli olmanın onurunu taşımaktadır.

Yeni yasama yılının başlangıcında başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere ilk TBMM’de görev yapan milli kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. TBMM Üyelerimizden aramızdan ayrılanlara rahmet , yaşayanlara esenlikler diliyoruz.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, TBMM’nin yeni yasama yılında da ülke ve millet bütünlüğümüzün olduğu kadar, tarih ve gelecek bağlantımızın da en büyük güvencesi olduğu bilinciyle çalışacağına inanıyoruz.

 Yeni yasama yılının, Ülkemize, Milletimize ve tüm Milletvekillerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”

Korkmazcan ayrıca TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Milletvekillerine de birer mesaj göndererek yeni yasama yılı çalışmalarında başarılar diledi.