Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri

Resmi Gazete: 24 Nisan 2008 – Sayı: 26856 

Sayfa: 30

Genelge ( 2008/5 )

Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşların personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkanlarla yararlanması uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN – Başbakan