Milletvekili Kimlikleri

Resmi Gazete: 12 Temmuz 2012 Perşembe Sayı: 28351

Kanun No: 6353

Kabul Tarihi: 4/7/2012

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 19 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.”