Genel Yönetim Kurulu İlanı 2015

Türk Parlamenterler Birliği

Genel Yönetim Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir.

Türk Parlamenterler Birliğinin 17. Olağan Toplantısı, aşağıdaki gündemle 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü Saat: 14:00’de TBMM Grup Salonunda yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25.06.2015 Perşembe günü aynı saat ve yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Bütün Üyelerimizin anılan yer, gün ve saatte hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı

Gündem:

1- Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı,
2- Başkanlık Divanı Seçimi,
3- 2012 – 2015 Yılları Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve kurulların ayrı ayrı ibrası,
4- 2015 – 2018 yıllarına ait Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
5- Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
6- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi
7- Dilekler,
8- Kapanış