Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri

6 Nisan 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30383
KANUN
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7104 Kabul Tarihi: 29/3/2018

MADDE 16- 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dâhilinde yararlanırlar.”

_________________________________________________________________________________________

Resmi Gazete: 24 Nisan 2008 – Sayı: 26856 

Sayfa: 30

Genelge ( 2008/5 )

Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşların personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkanlarla yararlanması uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN – Başbakan