18. Olağan Genel Kurul

GENEL KURUL İLANI

TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

Türk Parlamenterler Birliği’nin 18. Olağan Toplantısı, aşağıdaki gündemle 08 Mayıs 2018 Salı günü Saat: 15:00’de TBMM Grup Salonunda yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Mayıs 2018 Salı günü aynı saat ve yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Bütün Üyelerimizin anılan yer, gün ve saatte hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

GENEL YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI

 

Gündem:

1.- Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı,
2.- Başkanlık Divanı Seçimi,
3.- 2015 – 2018 Yılları Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve kurulların ayrı ayrı ibrası,
4.- 2018 – 2021 yıllarına ait Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
5.- Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
6.- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi
7.- Dilekler,
8.- Kapanış