Kimlik Kartlarına Düzenleme

Milletvekili Kimlik Kartlarına Yeni Düzenleme

04.07.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair” 6353 Sayılı Kanunun 19. Maddesine eklenen ek madde ile bundan böyle TBMM Başkanlığınca milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecektir.

 

12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351


KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012


MADDE 19 – 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Milletvekilleri, Yasama Organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.”