Gölbaşı İncek 1 Teslim İşlemleri

ANKARA GÖLBAŞI İNCEK PROJESİ 
TESLİM İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME NOTU


Ankara Gölbaşı İncek Projesi kapsamında yer alan 1.061 adet konutun teslimleri, 01/04/2014 – 30/05/2014 tarihleri arasında, ekte yer alan Konut Teslim Programına göre gerçekleştirilecektir.
        Bu çerçevede;   
•Konut teslimleri, TOKİ tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde ilgili bölgelerin müteahhit / müşavir firmaları aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
•Konut teslimleri Ankara Gölbaşı İncek Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. 
•Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.
•Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri gereği konutun sigorta ve DASK işlemleri Bankaca yapılacak ve bedelleri, KDV ile birlikte tahsil edilecektir.  
•3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğan Katma Değer Vergisi (konut tip ve m2 lerine göre % 1 ve % 18 Oranlarında); T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Cebeci Şubesi, T.B.M.M Şubesi ve Bilkent Plaza şubesince tahsil edilecektir. KDV ödeme dekontu/faturanın bir örneği  konut teslim anında müteahhit/müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
•Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:
 
• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),
• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,
• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.
• Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına müteahhit/müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. 
 
Dokümanlar: 
• Teslim Bilgi Notu
• Konut Teslim Programı
• İncek Adres Kod Tablosu
• İncek Aidat ve Avans Tablosu
• KDV Oranları
• Konut Teslim Tutanağı
• Tebligat Mektubu Teslim Programlı
• Teslim Programı
• Tespit Föyü